About trust – Luottamuksesta

Katselin ekaluokkalaiseni viipottamista aamuhämärissä koulun pihan poikki tutuksi tulleeseen koulurakennukseen, ja mietin luottamusta. Olen pohtinut luottamusta paljonkin ja ajatukset täytyy nyt jotenkin jäsentää.

Seitsemänvuotias lapseni on käynyt neljää koulua kolmessa eri maassa. Joka kerran hän on rakentanut luottamuksensa uudelleen ympäristöön ja uusiin ihmisiin. Ensin kaikki on tuntunut, näyttänyt, kuulostanut jatuoksunut täysin vieraalta, kunnes hiljalleen, kokemusten kautta kaikki on muuttunut tutuksi ja turva on löytynyt.

En sano että se olisi helppoa, mutta minusta luottamuksenrakentamisen opetteleminen on hyödyllistä lapselle tämän päivän muuttuvassa maailmassa (kunhan pysyvyys ja turva on paikallaan muuten eli kotona). Joudumme kaikki rakentamaan luottamuksen elämässä uudelleen ja uudelleen ympäristön, tilanteiden ja uusien ihmisten kanssa.

Kaiken ihmistenvälisen perustana on luottamus. Mutta mihin luottamus perustuu? Kuinka se muodostuu?

Jos haluaa olla luotettava, on luotettava ensin itse. Luottamuksen rakentaminen on siis omaa aktiivista toimintaa. Epäluuloiseen ihmiseen on kovin vaikea luottaa.

Täytyy toimia enemmän kuin puhua. Ja kun puhuu, täytyy puhua samaa totuuttaan kaikkien eri yleisöjen edessä. Helpointa on vain olla oma itsensä.

Itseensä täytyy luottaa, mutta on yhtä tärkeää osatakyseenalaistaa myös omat ajatuksensa. Elämä ei ole elämisen arvoista jos alkaa toteuttaa “luota vain ja ainoastaan itseesi” periaatetta. Jos eiluota ja usko toisiin ihmisiin, elämästä tulee vähitellen helvettiä ja loppu on aika yksinäinen.

Luottamuksen menetys on pahimpia tunteita, joita olen elämässäni kokenut. Siihen yhdistyy tunnetason kokemuksen lisäksi oman järjen epäileminen – tuntuu että on paitsi musertunut hyväuskoinen höynä, myös siltä että on menettänyt rationaalisen ajattelunsa – järkensä. Voin vain kuvitella, minkälaiset jäljet luottamuksen jatkuvasti pettävän vanhemman lapsena kasvaminen voi jättää itseluottamukseen eliniäksi.

Kai kaiken luottamuksen-rakentamiskyvyn perustana on loppujen lopuksi terve itseluottamus, jonka pitäisi perustua itsetuntemukseen (jota me kaikki toki opettelemme koko elämämme).

Suomalaisessa kulttuurissa on perinteisesti arvostettu luotettavuus korkealle. On vaikea kuvitella että luottamus ja luotettavuus menettäisi arvoaan, vaikka maailma kuinka muuttuisi. Ehkä se jopa kiihtyvässä muutoksen tahdissa on noussut arvossaan?

Kerrasta toiseen, kyllä ainakin minuun vaikutuksen tekevät ihmiset, joiden teot puhuvat enemmän kuin sanat; ja joiden sanat kertovat totuuden (joskus vaikeankin kuultavan), eivätkä jotain mitä ajattelevat minun haluavan kuulla.

As I watched my first-grader run to her familiar school building through the morning dim, my mind was going through trust, again. I have been pondering about trust for quite some time.

My seven-year-oldhas gone to four different schools in three different countries. Every time,she has built trust with her new surroundings and people all over again.

I am not saying it is easy, but I think learning to build trust is a beneficial skill in today’s changing world. We all need to do it again and again in new situations, people and surroundings.

Trust is the base for all human connection. But what does it base on? How is it built?

If you want to be trustworthy, you need to trust yourself first. It is very hard to trust a person who is suspicious all the time.

You need to speak less and act more. And if you speak, speak your same truth in front of all audiences.

To build trust,you have to trust yourself, but also be able to question your own thoughts.Life is not worth living, if you do not trust and believe in people. It slowlybecomes hell and the end is very lonely.

Losing trust insomeone is one of the most horrible feelings I have lived through. It consistsof not only feeling totally gutted, but also doubting your own sense andthinking – you feel like you have lost your mind. I can only imagine what itfeels like to grow up with an unreliable parent, and what kind of marks itleaves in your self-reliance for life.

I guess the baseof the ability to build trust is a sane self-confidence that is founded onself-knowledge (that we all learn for life).

Finnish culture traditionallyvalues reliability high. It is hard to believe that it would lose it´s value inthis changing world.

Again an again, at least I am impressed by people whose actions speak more loudly than their words; and whose words tell me the truth (even if sometimes hard to hear), rather than something they think I would want to hear.

2 thoughts on “About trust – Luottamuksesta

  1. Mielenkiintoinen pohdinta, Sanna. Lapsesi koulunvaihdokset toivat niin mieleeni oman lapsuuteni. Samaan tapaan kuin sinun lapsesi, vaikkakin paljon helpompaa minulla oli koska asuin koko ajan Suomessa, muutin minäkin alakouluikäisenä monta kertaa, kunnes yksitoistavuotiaana asetuimme aloillemme. Pahinta mitä nuo muutot minulle mielestäni aiheuttivat on se, että ystävät aina jäivät. En enää murrosiässä sitten osannut luottaa ystävystymiseen enkä saanut sidottua pysyviä ystävyyssuhteita. En myöskään osannut tunnistaa omaan ajatusmaailmaani sopivia kavereita, vaan kuljin milloin kenenkin kaverina. Sopeutumistaitoja olen kyllä oppinut siitäkin edestä. Sen olen nähnyt vielä aikuisenakin usein, että suomalaiset eivät päästä uutta ihmistä helposti sisään omiin ympyröihinsä.

    1. Totta, joustavuus ja resilienssi onkin varmaan parasta mitä muutot opettavat kädestä pitäen. On opittava hyvin sosiaaliseksi ja luottamaan itseensäkin, mutta pitkät ystävyyssuhteet eivät aina ole mahdollisia. Vaikka nykyään sekin ehkä on helpompaa paikkariippumattomasti kun viestintävälineet ovat kehittyneet?

Comments are closed.