Thinking is one of the single most fun things in life

Kun täytyy saada ajateltua jokin asia, teen juuri päinvastoin, silloin kun vain suinkin kykenen: Jätän tuon asian rauhaan.

Ensin kerään hieman tietoa, ikään kuin näyttääkseni aivoilleni suunnan ja

sitten annan asian olla ja luotan aivoihini kuin ystävään.

Tämä onkin nykyajassa se vaikein vaihe; Antaa tilaa aivoille, jättää ajattelematta ja varsinkin vatuloimatta, eikä tunkea sinne ratkaisun puutteessa lisää tietoa ja ärsykettä.

Mutta lähes poikkeuksetta, oivallus tai jäsentely asiaan tulee tilan antamisen jälkeen kuin itsestään. Silti se tuntuu aina yhtä ihmeelliseltä.

Yksi aikuiselämän hauskimmista yksittäisistä asioista onkin minusta oivaltaminen.


When I need to figure something out, I do the opposite whenever I can: I do not try to figure it out and I leave the thought.

First I gather some information, to show my brain the direction and then I leave it alone and trust my brain like I trust a friend.

This is the trickiest part in today’s world; To give space to my brain, to not to think as there is so much information available in the world today.

But almost without exception, the comprehension or analysis appears. Still it feels like a miracle every time.

That is why I think one of the most fun separate things in adult life is figuring out things.