Knowing another language is not enough. You have to have something to say too.

Leikkipuistoissa, joissa edelleen tyttärieni kanssa silloin tällöin kolmistamme seikkailemme, minut valtaa joskus muisto Kentuckysta. Sen tuntee varsinkin silloin, kun kuulen jonkun vanhemman puhuvan lapselleen sellaista vierasta kieltä, jota minä en ymmärrä.

Minä olin se erikoinen äiti Kentuckyssa, jossa ei oltu totuttu kuin englannin kieleen ja korkeintaan satunnaiseen espanjaan sen lisäksi. Suomi oli yhteinen salakielemme, jonka suojissa saimme olla kuin kuplassa, jos tahdoimme.

Muistan vieläkin hyvin ilmeen, jolla tuntemattomat amerikkalaiset lapset katsoivat minua kun puhuttelin omia lapsiani: Kuin pinnistellen “Jos oikein keskityn niin ymmärrän” tai “Miksi ihmeessä haluat puhua lapsillesi sillä tavoin ettei sitä kukaan voi ymmärtää?”

Olen aina ollut kiinnostunut kaikista kielistä, äidinkielestänikin. Mutta vasta kolmikielisten lasteni ansiosta olen syvemmin ymmärtänyt kielen olevan “vain” väline; Ei riitä että osaa kieliä – on oltava myös jotakin sanottavaa. Sen kautta olen sisäistänyt myös jokaisen ihmisen perustavanlaatuisen oikeuden oman äidinkieleensä, mikä tai mitkä ne sitten ovatkaan.


On playgrounds, where we still often play just the three of us, I sometimes remember Kentucky very vividly. The feeling appears especially when I hear a parent speaking a language that I do not understand, which happens often in Helsinki nowadays.

I was the “out of the ordinary” mommy in Kentucky, where it is not very usual to hear any other language than English or Spanish. Finnish was our own secret language that would shelter us like a bubble if we wanted to.

I still remember the look on the local kids’ faces as they heard me speak to my daughters. They were straining to understand a word or thinking “Why do you want to speak like that to your own children, there is no way anybody could understand?”

I have always been interested in languages, including my own mother tongue, but only through my trilingual daughters I have really understood how language is just a tool. It is not enough to be able to speak a language, but you have to have something to say too. Through that thought, I have understood more deeply the human right to mother tongue, whatever it or they might be.