Understanding is not always necessary, just wanting to understand

Yksi antoisimmista asioista, jonka ulkomailla asuminen antaa, on suhtautuminen erilaisuuteen.

Kun on itse erilainen, se outoa kieltä puhuva ihminen, joka tulee kaukaa kummasta pohjoisesta maasta, näkee erilaisuuden toiselta puolelta. Oma tapa ei ollutkaan maailmanstandardi, vaan vain oman pienen kansan keskuudessa sanattomasti sovittu juttu, kuten vaikka suomalainen sääntöorientoituneisuus tai kellontarkkuus. Samaan aikaan näkee myös sen, mikä meissä kaikissa ihmisissä on samaa: Tunteet, ilot, pelot ja kaikki toimintaa ja tapoja syvempi.
Tämä oivallus jää elämään paluumuuton jälkeenkin ja se tekee palaajasta ehkä oman kansan keskuudessa erilaisen.

Maailmalla asuminen opettaa, ettei ole olemassa “oikeaa tapaa”. On vain eri tapoja ja jos joku toimii toisin kuin itse, hän ei ole tyhmä vaan erilainen.

Mutta ei erilaisuudesta ammentaminen todellakaan vaadi ulkomaille muuttamista, vaikka se sitä helpottaakin. Se ei välttämättä vaadi edes kotoa poistumista. Maailma on kaikkialla täynnä kirkuvia erilaisuuksia, jotka opettavat toista näkökulmaa jos vain haluamme olla juoksematta sitä pakoon tai vääntämättä sitä väkisin omaan muotoomme: Sukupuolten väliset erot, sukupolvien väliset erot, erilaiset elämäntarinat, motivaatiot ja elämäntilanteet.

Kun erilaisuuteen suhtautuu uteliaasti tutkiskellen, sitä käännellen ja katsellen, saattaa oppia jotakin ja maailma on paljon mielenkiintoisempi – ja vähemmän yksinäinen. Aina ei tarvitse ymmärtää, vain haluta ymmärtää ja hyväksyä.


One of the most rewarding learning living abroad offers is attitude towards difference.

When you are the different one from a weird northern place speaking a strange language, you see difference from it’s flip side. You own ways of doing and thinking were not a world standard after all, but an unspoken mutually agreed habit of your own tiny nation. Simultaneously you suddenly see very clearly what we all have in common: Feelings, joys, fears and all that lies under the surface of action and habits.
This insight will stay with you even when you move back to own culture, and will make you different from your countrymen.

Living abroad teaches that there is no “right way”. There are just different ways and if somebody does not act like you, she is not stupid, just different.

But valuing difference does not require moving abroad. It does not necessarily even require leaving your house. The world everywhere is full of brash difference that teaches us to see the world from another angle if we want: The major difference between sexes, generations, life stories, motivations and experiences.

When you explore difference with an open mind, by turning and investigating it, you might find the world much more interesting and less lonely. You do not always have to understand, but just want to understand and accept.

2 thoughts on “Understanding is not always necessary, just wanting to understand

  1. Mä olen alkanut tässä viime vuosien aikana ajatella, ettei ehkä ole edes niin tärkeää ymmärtää tai edes hyväksyä kaikkea erilaisuutta kunhan vain vilpittömästi kunnioittaa kaikkien oikeutta olla ja elää omalla tavallansa. Olen paljon kohdannut maailmalla sellaista mitä en parhaalla tahdollanikaan ole oppinut ymmärtämään ja ihan kaikkea en taida koskaan oikein kyetä hyväksymään. Mutta siinä yritän olla hyvin tarkkana, etten anna oman rajoittuneen näkökulmani vaikuttaa siihen kuinka suhtaudun muihin ihmisiin.

    1. Hyvin sanottu. Kaikkea ei tarvitse eikä pidäkään varsinkaan omaan elämäänsä hyväksyä mutta ehkä vaan sen että on erilaisuutta?

Comments are closed.