Change. Eat, sleep, exercise. Repeat.

Maailmassa ei ole mitään pysyvämpää kuin muutos. Tämänhetkisen globalisaation, digitalisaation ja polarisaation keskellä ollaan kuin avaruustuulien riepoteltavana. Elämänhallinnan tunne tuntuu olevan helposti haalistuva. Eipä se olekaan ihme että tämä on elämänhallintaoppaiden ja life coachien kulta-aikaa.

Hyvin pitkälle pääsee kuitenkin perusasioilla (jotka nekin ovat useimmilla meistä vähän hukassa): Unella ja levolla, kehosta huolehtimisella sekä ravitsevalla säännöllisellä ravinnolla.
Mutta sitten tulevat ne muut onnellisuuteen vaikuttavat asiat.

Pitäisi pistää oma hyvinvointinsa etusijalle ja samalla ottaa toiset huomioon.

Pitäisi osata yksinkertaistaa, tehdä valintoja ja sanoa ei. Samaan aikaan tulisi olla monipuolinen eikä laittaa kaikkia munia samaan koriin.

Pitäisi osata nauttia elämästä, mutta oppia toimimaan epämukavuusalueellaan.

Pitäisi itse ottaa ja järjestää oma onnellisuutensa, ja kuitenkin antaa elämän viedä.

Pitäisi olla sinnikäs ja samalla osata laskea irti.

Pitäisi olla tehokas, tarttua hetkeen eikä hukata aikaa kuitenkaan menettämättä sisäistä rauhaansa.

Pitäisi osata ottaa itsensä vähemmän vakavasti kuitenkaan sotkematta elämäänsä.

Totuutta ei ole olemassa. On vain mielipiteitä ja näkökulmia. Ainoa vaihtoehto on hakea oma totuutensa jostakin niiden keskeltä. Ja nukkua sekä liikkua riittävästi ja syödä terveellisesti. Ja pestä hampaat aamuin illoin.


There is nothing more constant in life than change. It feels like the world is dragged by astral winds in today’s globalisation, digitalisation and polarisation. The feeling of mastering one’s own life can be easy to lose. It is not really miraculous that life coaching and self-help literature is booming.

You can get far with just basic things: Sleep and rest, taking care of your physics and eating healthy (which are not really mastered by many of us, either).
But after those it comes down to the other things.

Putting yourself first, but taking others into consideration.

Simplifying life, making wise choices and saying no. And at the same time being versatile not putting all eggs in the same basket.

Enjoying life but still being out of comfort zone.

Being in charge of your own happiness and still letting life lead.

Being persistent and still able to let go with ease.

Being efficient, ceasing the moment and not losing time, still not giving up your inner peace.

Not taking yourself too seriously, without messing up your life.

There is no truth. There are only opinions, views and perception. The only option is to find your own truth somewhere in between. And sleep, eat and exercise.