Who are you? …And other questions to connect with people

Missä olet töissä? Minkä koulun olet käynyt? Millä alueella asut?

Kotimaassa jo näihin kolmeen kysymykseen vastauksen saaminen piirtää kysyjän mieleen mukamas tarkanoloisen ajatuksen uudesta tuttavuudesta, yhdessä ulkoisen olemuksen tarkastelemisen kanssa. Luulemme tietävämme ihmisestä jotakin elämän ulkoisen kehikon perusteella.

Aikuinen mielemme luokittelee automaattisesti asioita ja ihmisiä, sillä se on aivojen toiminnan kannalta tehokasta.

Kun muuttaa vieraaseen kulttuuriin, on opittava tutustumaan ihmisiin toisella tavalla, kun toisen kulttuurin asuinpaikka, koulut tai edes äidinkieli eivät arvotu aivoissamme automaattisesti. Kentuckyssä kaikki eivät tienneet edes onko Suomi maa vai paikkakunta toisessa osavaltiossa, enkä minäkään tiennyt kouluista tai asuinalueiden eroista mitään.
On opittava katsomaan syvemmälle, tutustumaan ihmiseen ikään kuin sisältäpäin. Vieraassa kulttuurissa on opittava myös avoimemmin antautumaan tutustuttavaksi, kerrottava itsestään, ajatuksistaan ja mielipiteistään, uskallettava paljastua vähän enemmän.

Tällä tavoin tutustuminen on työläämpää, jonka vuoksi vieraassa kulttuurissa sosiaalisten suhteiden uudelleenluominen tuntuu joskus vaikealta ja monet etsiytyvätkin siksi ainoastaan oman kansallisuusryhmänsä seuraan. Mutta tällä tavoin tutustuminen on samassa suhteessa paljon antoisampaa. Voi syntyä elämänsyvyisiä ja -mittaisia yhteyksiä.

Uskon ulkomaanvuosien auttaneen minua paremmin tunnistamaan mieleni lokeroivan taipumuksen. Enää minua ei juurikaan kiinnosta mitä ihminen on vaan enemmän se kuka hän on: Tunne, jonka hänen olemisensa herättää.


What do you do for living? Where did you go to school? In which area do you live?

Answers to only these three questions make our minds draw a character of a new acquaintance, together with our eyes looking at how a person looks. We think we know something about a person just by knowing some things of her outer frame of life.

Our grownup minds label things and people automatically, to make the brain function effectively.

When moving into a foreign culture, you have to learn how to get to know people in a different way as our brain cannot label and estimate the living areas, schools or even native language automatically. You have to see deeper, learn to get acquainted from inside out. You also have to turn yourself in to get familiarized: Explicate your thoughts and opinions, tell about yourself and expose yourself mentally more.

Getting acquainted in this way is much more laborious, which is why getting friends in a foreign culture can feel hard and people might end up spending time solely with their fellow-coutnrymen. But it is more rewarding in the same extent. It can result in deep and beautiful connections that last a lifetime.

I believe my years abroad helped me recognize the labeling nature of my brain. Today, I am not very interested in what a person is but more of who he is: The feeling his being provokes.

One thought on “Who are you? …And other questions to connect with people

  1. Maailmalla tulee melko paljon törmättyä muihin ulkomaalaisiin ja heiltä kysyn aina ennen pitkää miksi he ovat maassa eli se selviä ihan itsestään. Mutta siihen taustoittavat kysymykset omalla kohdallani tavallisesti jäävät, eikä silläkään lopulta ole minulle väliä missä merkeissä maahan on tultu. Aika lailla yksistään luotan minäkin tuohon miltä jonkun seurassa tuntuu.

Comments are closed.