Things of life I want my daughters to know

Ihmisten seuraan mukaan meneminen kannattaa aina.

Epäilyksen vallatessa, ole oma itsesi.

Omaa polkua ei voi nähdä etukäteen vaikka katsoisi oikeaan suuntaan, sillä kukaan ei ole vielä kävellyt sitä.

Kun kohtaat epäreiluutta, vihaa ja ilkeyttä, kerää kaikki suoraselkäisyytesi ja toimi ystävällisesti toisia kunnioittaen. Suurin arvo on varmuudessa siitä, että olet itse ollut reilu.

Ei ole olemassa heikompaa sukupuolta. Miehet ja naiset ovat yhtä vahvoja, mutta hyvin eri tavoin, kuten lasikuitu ja asfaltti.

Mitään kaunista ja arvokasta ei synny kivutta, helposti sattumalta.

Älä sekoita elämän mikro- ja makrotasoja. Oma arki on hyvä olla jonkin sortin hallinnassa mutta elämää ei voi kontrolloida.

Itseltä ja toisiltakin voi, ja pitää osatakin pyytää asioita, mutta maailma ei ole kenellekään mitään velkaa.

Ei talot, tavarat, varat eivätkä velat. Ei edes se, kuinka montaa tuhatta ihmistä kosketimme. Vaan se, kuinka kohtelimme juuri heitä, jotka tiellemme osuivat, jää tänne jälkeemme.

Hengitä. Tanssi. Itke. Naura. Onni on asioissa, jotka ovat saatavilla missä tahansa.

Meissä kaikissa ihmisissä on enemmän samaa kuin eriä, lähtien luurangosta ihomme alla (mutta sen tiesittekin jo).


Putting yourself out there to meet people is always worth it.

When in doubt, be yourself.

You cannot see your own path in front of you even if you look in the right direction, as nobody has ever walked it before.

When you face unjust, hatred and evil, gather all your integrity, stand tall and act in kindness and love. The greatest value is in the certitude of you yourself having done right.

There is no weaker sex. Women and men are both strong, but just in a different type of way, like fibreglass and asphalt.

Nothing valuable and beautiful springs to life without some amount of pain or struggle.

Do not mix up the micro and macro levels of life. Strive to keep it together everyday but do not think you can control life.

You can ask from yourself and others, but the world does not owe you anything.

Not houses, things, wealth or debt. Not even how many thousands of people we touched, but how we treated the ones our paths happened to cross. That is what we leave behind.

Breath. Dance. Cry. Laugh. Happiness is in things that are available everywhere.

We all have the same kind of skeleton under our skins (but that you knew already).

5 thoughts on “Things of life I want my daughters to know

  1. Loved it!
    It Would be great to know we’ve done everything in our hands to raise strong and happy kids!
    Mercedes

    1. Indeed. I guess that is the thing in parenting. We all are novices and try our best not really ever knowing if it will be enough. Have to trust life!

Comments are closed.