Satunnaisia ensivaikutelmia – Random first impressions

Expat-puoliso aloittaa uudessa paikassa usein tyhjemmältä pöydältä kuin henkilö, jonka töiden perässä on muutettu. Työt ja työpaikan ihmiset luovat jatkumon, jota puolison ja lasten elämässä ei ole, vaan kaikki ihmiset ja osittain aiheetkin, vaihtuvat. Pöytä on tyhjä ja aika alkaa alusta.

Ensimmäinen ystäväni on kaupunki. Amsterdam on kaunis ja hyvin eloisa. Jokaisessa kadunkulmassa on katsottavaa ja liikettä. Talot kanaalien varsilla ja puistojen katveissa ovat hyvin viehättäviä. Vanha ja uusi arkkitehtuuri asuvat kaupungissa sulassa sovussa ja tekevät sen silmälle mielenkiintoiseksi.

Tahtoisin jo kovasti tuntea tämän uuden ystäväni, tietää mitä missäkin on. Toisaalta on innostavaa tietää, ettei reittejä ja paikkoja voi sanoa todella tuntevansa vielä ainakaan puoleen vuoteen. Yritän aistia kaupungin tahtia, sen hengitystä. Olen vieraillut Amsterdamissa ja muuallakin Alankomaissa useasti mutta asioita katsoo eri silmin kun tietää saapuneensa maahan asumaan.

Hollantilaiset ovat mutkattomia, ystävällisiä ja palvelualttiita. Kaikkialla puhutaan myös englantia. Asukkaita on selvästi monista eri kulttuureista ja uskonnoista. Keskimäärin paljon vanhemmat ihmiset, kuin mihin silmäni on viime aikoina tottunut, ovat lapsettomia ja pukeutuvat sekä käyttäytyvät kuin nuoret. Amsterdam on kaupunki, oikea city, jonka asukkaat ovat kaupunkilaisia.

Polkupyörällä on ehdottomasti vaivattominta ja nopeinta liikkua. Pyörätiet ovat kiinteä osa jokaista kulkuväylää ja pyöräilijöillä on etuajo-oikeus. Lisäksi maasto on ainoastaan tasaista, joten mihin tahansa voi polkaista noin vartissa. Nopeatempoinen liikenne polkupyörineen, skoottereineen, raitiovaunuineen autoineen ja turistilaumoineen sujuu samaan aikaan kuin ihmeen kaupalla ja silti hyvin rauhallisen järkevästi. Liikenne näyttää hurjemmalta kuin on. Kun uskaltautuu kaupungille polkien, ihmisen valtaa erikoinen vapaudentunne.

Kahden Yhdysvaltain vuoden jälkeen monet asiat saavat tuntemaan oloni kotoisaksi: Säädettävä suihkuvedenpaine ja käsisuihku, sähköpistokkeet ja valokatkaisijat, sää ja ruoka ovat tuttuja, sellaisia mihin olen kasvanut. Ja jokin selittämätön pohjoiseurooppalaisuus ihmisten käytöksessä on.
Mietin, kuinkahan näkisin asiat nyt Suomessa. Osaisinko Amerikan vuosien jälkeen katsoa tarkemmin ympäristöäni myös kotimaassani, jos olisimmekin palanneet sinne? Näkisinkö nyt paremmin? On helppo sanoa osaavansa inspiroitua ympäristöstään ja arjestaan kun se on vaihtunut ympärillä. Kun aivoilleni on taas oikeasti oppimastani poikkeavaa katseltavaa.


 

Expat-spouse often starts life in a new place from an emptier table than the person whose job is the reason for the move. Work and colleagues create continuity, which does not exist in the spouse’s or the children’s life. All people and partly topics too, are changed. The table is empty and the new era starts from zero.

My first friend is the city. Amsterdam is beautiful and bubbly. Every street corner offers motion and something to look at. The houses on the canals and beside the parks are charming. Old and new architecture live in peaceful harmony, which makes it interesting for the eyes.

I am anxious to know more about my new friend, to know where everything lies. On the other hand it is intriguing to know that routes and destinations will not feel familiar for at least a half a year. I am trying to sense the city, it’s breathing. I have visited Amsterdam and other parts of Holland before but the viewpoint is now different, as I know I’ve come to stay.

The Dutch are easy-going, friendly and service minded. English is spoken everywhere. Inhabitants are visibly diverse and come from all kinds of cultures and religions. Much older people, than what my eyes are used to, are childless and behave and dress trendy like the young. Amsterdam is a real city, whose inhabitants are urban.

A bike is by far the easiest and fastest way to move from one place to another. Bike routes are integrated to every road and bikes have the right-of-way. The ground is solely flat, so any place is reachable in fifteen minutes. The fast paced traffic with its bikes, scooters, trams, cars and crowds of tourists is flowing both miraculously without problems and simultaneously very sensibly and calmly. It looks wilder than it is. Venturing into to the traffic by bike gives me an unusual feeling of freedom.

Many things make me feel at home after the two American years: Adjustable water pressure and handheld shower, power plugs and light switches, the weather and taste of food are the kind I’m grown up with. I also spot an unexplainable but familiar northern European twist in people.
I keep thinking how I would see things now in Finland. Would I be able to look at the surroundings in my home country more closely after the American years, if we had returned there? Would I see better now? It is easy to state that I have learned to be inspired by my surroundings as they have totally changed again. There are truly divergent sceneries available for my brain.

photo 1

 


4 thoughts on “Satunnaisia ensivaikutelmia – Random first impressions

  1. I totally love reading your blog. I look forward to more! Glad you and family are there safe and sound!

Comments are closed.