Suomi on paras Suomi – Finland is very Finnish

“Suomalainen mediapomo sai huippupestin maailmalla”
“Suomalaisen käsikirjoittajan teoksesta kuvataan Hollywood-elokuva”

Silmääni pistävät aina otsikot, joissa yksilön tai jonkin asian suomalaisuutta pidetään ominaisuutena. Vaikka on hienoa että olemme myötäylpeitä, mediapomon kansallisuus ei varmaankaan auttanut tai ollut esteenä palkkaamiselle, niin kuin ei käsikirjoittajankaan.

Meillä suomalaisilla on tapana olla kovin kiinnostuneita siitä mitä muut meistä ajattelevat. Me myös ajattelemme helposti, että yksi suomalainen maailmalla edustaa meitä kaikkia ja kaikkea sitä mitä me olemme. Ehkä se onkin Suomen väestön homogeenisyyden vuoksi enemmän totta Suomen kuin monen muun valtion kohdalla, mutta ei se silti totta ole. Kansallisuus ei ole kenenkään ihmisen ominaisuus.

Vaikka kyllähän me tiedämme mitä suomalaisuus on. Olemme maastamme ylpeitä mutta samalla nolostelemme kansallispiirteitämme, emmekä kehtaile. Suomalaisuus on parhaimmillaan silloin, kun se on jotain toisten silmissä. Jos suomalainen mainitsee jonkin toiminnan olevan “kovin suomalaista”, sillä on toisen suomalaisen korvassa lievästi negatiivinen klangi. Suomalainen asia on kotikutoinen, arkinen ja vähän juntti. Jos taas joku tulee Suomeen luennoimaan muualta maailmasta, ihan vaikka Amerikasta asti, viestin läpimeno on taattu. Ulkomailla on aina vähän hienompaa, jännempää ja loisteliaampaa – varsinkin elokuvista tutussa Amerikassa. Ja onhan se joskus tottakin, ainakin sään osalta.

Ymmärrän, että minua nuoremmat ihmiset saattavat ajatella tästä eri tavalla, sillä minun teinivuosinani piti vielä H&M:äänkin mennä laivalla. Tai sitten kaikille kansoille tuttu on nolon tylsää ja vieras eksoottisen hienoa. Ja voihan olla, että kaikki muutkin kansat ovat kovin kiinnostuneita siitä mitä muut heistä ajattelevat, mutta koska olen suomalainen, en ole pannut sitä merkille.

Mutta yhtä kaikki: Muita ihmisiä eivät juurikaan kiinnosta kenenkään muiden touhut. Eivät silloin, kun ne eivät millään tavalla vaikuta omaan elämään, eivätkä usein silloinkaan kun vaikuttavat. Jos joku vaikuttaa pohtivan minun tekemisiäni, hän luultavasti todellisuudessa miettii miltä itse minun silmissäni näyttää.

Suomi on paras Suomi, Hollanti on paras Hollanti ja USA on paras USA. Muunlaisia sarjoja maailmassa ei ole. Itselleen kannattaa aina pyrkiä riittämään, muille ei tarvitse.


 

“A Finnish media director was chosen to a high post abroad”
“Finnish scriptwriters work will be filmed in Hollywood”

These kind of headlines always stick out to me, as being Finnish is considered as somebody´s quality. Even if I am happy of the co-pride feeling, I do not think that the nationality of the media director got him employed.

We Finns have a tendency to be very interested in what others think of us. We also easily think that one Finn abroad represents all of us, and everything that we are. Maybe that is truer concerning Finland than some other countries, it being a very homogenous nation, but it is still not true. Nationality is nobody´s quality.

But of course we know what being Finnish is. We are proud of our country but a little shy and embarrassed at the same time. Being Finnish is at best on the times when it is something to somebody else. If a Finn claims something to be “very Finnish”, it has a slight negative clang in another Finn’s ears. Finnish is always something homespun, mundane and hillbilly. If somebody travels all the way from America to speak in Finland, the message goes through easily. Life is always a little finer, groovier and more glorious abroad – especially in the USA that we mainly know from the movies. Sometimes we hit this right too, especially when it comes to weather.

I do understand that people younger than me might think differently about this, as it was not longer than my teenage years that we still had to go to H&M by boat. Or then every nation thinks everything familiar is embarrassingly boring and unknown exotically fancy. It might also be that other nations too are very interested in what others have to say about them, but I haven´t noticed as I am Finn.

But after all, other people are not merely interested in other people’s business. Not when they do not have influence in their own lives, and merely even then. If somebody seems to be minding my business, he is most likely pondering what I think of him.

Finland is the best Finland, The Netherlands is the best Netherlands and USA is the best USA. There are no other kinds of leagues in this race. It is always worth striving to be adequate to one’s own needs, not to others.

4 thoughts on “Suomi on paras Suomi – Finland is very Finnish

Comments are closed.