Success vs. happiness

Menestys on sitä, että tavoittaa haluamansa; Että asiat menevät putkeen oman suunnitelman mukaan.

Onnellisuus on sitä, että haluaa sitä mitä saa; Oppii ottamaan elämän niin kuin se on ja löytää tilanteista hyvät puolet.

Menestys ei tuo onnellisuutta, sillä jotain saavutettuaan ihmisluonne tahtoo aina enemmän tai seuraavaa. Menestys on määränpää, mutta matka ei lopu kun sille on saavuttu.

Onnellisuus taas on itse matka ja siksi onnellisuus saattaa tuoda mukanaan menestystä.

Onnellisuuteen ei siis tarvita menestystä, mutta menestykseen auttaa onnellisuus.


Success is getting what you want; Reaching the targets you have set, plans hitting their goal.

Happiness is wanting what you get; Learning to take life in as it comes and finding the good sides of situations.

Success does not bring happiness, because as something is reached, the human mind will always want more and see a next goal. Success is a station, but the journey does not end to a station.

Happiness, however, is the journey itself and that is why happiness might bring you to success.

You do not need success to be happy, but if you want to succeed, happiness helps.