What makes mediocre excellent?

Ystävien kesken on yhteisymmärrys ja halu ymmärtää toista. Vaikka toinen sanoisikin jotakin vaikeasti ymmärrettävää tai jotakin, jota ei ole helppoa kuulla, ystävien välillä on luja tahto ajatella että toinen tarkoittaa hyvää. Vaikka kaikkea ei sanottaisi, ystävät tahtovat ymmärtää myös rivien välit parhain päin. Luottamuksen vuoksi ystävien kesken on helppo olla puhua, eikä tarvitse osata sen kummemmin viestiä.

Luottamus ottaa aikaa muodostuakseen, eikä ystävyys ole kaikkialla edes tavoitteena. Siksi muissa tilanteissa on osattava viestiä. Kaikki yleensä arvostavat tavoitteiden ja aikeiden ääneen sanoittamista sillä se jättää olettamisen ja luulemisen minimiin. Oikea-aikainen ja tahdikas rehellinen viestiminen erottaa hyvän keskinkertaisesta niin asiakaspalvelussa, parisuhteessa, kasvattajassa, esimiehessä kuin hammaslääkärissäkin.


Friends want to understand each other. Even if one said something hard to grasp or something that is not easy to hear, there is always a strong will not to misinterpret the words of a friend. Even if everything was not said aloud, friends want to understand even the line spacings in a positive way. Trust makes it easy to communicate between friends.

But trust needs some time to develop and friendships are not meant to be built from every situation. That is why communication skills come in handy in other situations. Everybody usually appreciates honesty, which means stating intentions and goals aloud, because it leaves minimum chance for assuming and guessing. Honest and tactful communication is the factor that separates superb from mediocre in everything from customer service to marriage, raising a family to your superior at work or even a dentist.

One thought on “What makes mediocre excellent?

Comments are closed.