Left over thoughts, part 2

Ihmisen erottaa eläimestä se, että ihmisellä on omatunto ja mielipiteitä.
Eläimet eivät tarvitse omatuntoa, koska luonnossa ei ole oikeaa ja väärää. Luonto vain on.
Kunpa vain ihminenkin ymmärtäisi että kahdesta erilaisesta mielipiteestä toinen ei ole oikein ja toinen väärin.

*

Paras tapa parantaa maailmaa, on yrittää kaikin keinoin antaa lapsille lapsuus: Olla Aikuinen, joka ei heitä omia haasteitaan lastensa kannettaviksi. Niin että heilläkin olisi vuorollaan mahdollisuus olla Aikuisia.

*

Älä vielä iloitse, voi olla ettei juttu onnistukaan.
Ehkä hölmöistä hölmöin ohje. Eihän iloittua iloa voi kukaan enää ottaa pois, ei vaikka sitä seuraisi pettymys.


A man is distinguished from an animal by having conscience and opinions.
Animals do not need a conscience, as there is no right or wrong in nature. Nature just is.
I wish a man would understand that from two different opinions, one is not right and the other one wrong, too.

*

The best way to save the world is to give kids a childhood: To be a Grown-up, who does not pile own baggage on children. So that they would have the example, possibility and energy to be Grown-ups on their turn.

*

Do not get excited yet, it might not happen after all.
What a useless advice. Nothing can take away already lived joy and excitement, not even if it was followed by disappointment.