Knowledge vs. wisdom

Knowledge you get from books.
Wisdom is something you acquire with experience, if you are to acquire that in the first place,
from all the sore choices you’ve made.

Wisdom is about using the information not to make the same mistakes again.
But you have to keep on choosing,
and you will make wrong choices again.
But to live, is to trust that there will be some right ones too.

And even if I do believe that education and compassionate curiosity would save the world,
I appreciate

Experience more than knowledge,
Heart more than brain,
People more than things.

And even if purposes and goals are needed, I think the way they are pursued are far more important.


Tietoa ja älyä saa kirjoista.
Viisaus kertyy vain kokemalla, jos on ollenkaan kertyäkseen,
kaikista niistä kipeistä valinnoista joita on tehnyt.
Viisaus on kertyneen tiedon käyttämistä, jotta ei tekisi enää samoja virheitä.
Mutta valita täytyy,
ja edelleen väärin.
Mutta eläminen, tarkoittaa luottamista siihen, että jotkut päätöksistä ovat myös hyvin oikeita.

Vaikka uskon, että koulutus ja uteliaisuus pelastaisi maailman,
arvostan

Elämänkokemusta enemmän kuin kirjaviisautta,
Sydäntä enemmän kuin aivoja,
Ihmisiä enemmän kuin asioita.

Ja vaikka tavoitteet ovat tärkeitä, arvostan sitä enemmän tapaa, jolla niihin pyritään.

2 thoughts on “Knowledge vs. wisdom

  1. “Good decisions come from experience, and experience comes from bad decisions.” (unknown)
    “Wisdom comes from experience. Experience is often a result of lack of wisdom.” (Terry Pratchett?)
    Enjoy the ride – we miss your happy faces around here!

Comments are closed.