Hän miettii, miksi toinen täällä valon lapsi on ja toinen yötä rakastaa

Meissä kaikissa on hyvä ja paha, valo ja varjo, positiivinen ja negatiivinen. Kumpikin on olemassa eikä toinen voi kieltää toista. Molemmat ovat tosia ja molempia tarvitaan, sillä tasapaino on elämän luonne.

Mutta se puoli voittaa tänäänkin, jota ruokit; Se mitä sanot ääneen, mitä vahvistat, sillä ihmisen toiminta perustuu kaikki uskomuksiin.

Kun lapselle selitetään minkälainen on reilu kaveri ja kerrotaan hänen olevan sellainen, hän toimii ylpeydellä reilusti aina kun pystyy. Kun aikuiset toiminnallaan kohtelevat nuorta luottamuksen arvoisena, hän oppii luotettavaksi ja rehelliseksi.

Emme me aikuiset ole yhtään erilaisia. Kun joku käyttäytyy minua kohtaan arvostavasti ja kunnioittavasti, minun on hyvin vaikea käyttäytyä hänen seurassaan huonosti. Kun puhun itselleni ja toisille vahvistaen hyvää ja positiivista puolta, nostan hyvän valoon ja näkyväksi ohi varjon.

Varjon puolesta ei tarvitse taistella, se ottaa kyllä osansa ihan itse pitääkseen meidät tasapainossa.


We all consist of good and bad, light and shadow, positive and negative. Both sides exist and they cannot deny each other. Both are true and needed, because balance is the true nature of life.

But the side that wins today is the side you feed. The things you say aloud, the things you strengthen, because all human action is based on beliefs.

When a child is explained what kind of behavior is fair, and told that she is a fair friend, she will proudly try to be a fair friend as often as possible. When grownups treat a teenager like he is worth trusting, he will learn to be trustworthy.

We grownups are not that different. When somebody treats me with respect and appreciation, it is very hard for me to be disrespectful in that company. When I speak to myself and to others with strengthening positive words, I lift the good in the light and make it visible beyond the dark.

Don’t feel pity for the shadow side. It gets its share by itself to keep us in balance.