For good life, you need the entire rainbow

Hyvä elämä koostuu monipuolisuudesta. Jos aina on vain nautintoa, ei enää tunnista nautintoa. Jos aina on vain arkista puurtamista, sen yksinkertaista sujuvuutta ei enää arvosta.

Nousuhumalassa on kivaa: Olo on vahva ja onnellinen. Mutta jos koko ajan hakee nousuhumalaa, elämä muuttuu harmaaksi naamaksi ja pahoinvoinniksi.
Jos ei koskaan pyri nousuhumalaan, nahistuu suorittamiseen.

Hyvään elämään tarvitaan kaikki värit: Tylsä arkisuus ja kepeäkenkäinen juhla, rutiinit ja yllätykset, onni sekä ahdistus. Mihinkään niistä ei ole tarkoitus jäädä kiinni vaan antaa soljua.


Good life consists of versatility. If life is only enjoyment, it becomes unrecognizable. If life is only dull everyday schedule, its simple flow will become hard to value.

Being a little tipsy of champagne is pleasant: You feel strong and happy, but if you aim at being tipsy all the time, life becomes a grey face and nausea. If you never mix yourself a little cocktail, life will get leathery.

Good life needs all the colors: Dull everydayness and crimson festivities, routines and surprises, happiness and anxiety. Nothing of which is meant to cling to, but to let flow.