Elämä elää, ihminen toimii

Ja yhtäkkiä olet neljäkymmentä ja vastuussa kaikesta: Lapsistasi, ehkä myös ikääntyneistä vanhemmistasi, itsestäsi ja maailmanrauhasta, -taloudesta ja kehityssuunnasta.

Neljäkymmentä, ja olet se jota katsotaan kun halutaan vastauksia. Aikuisuus ei ollutkaan vapautta vaan vastuuta. Ministerit, kirjailijat, ylilääkärit ja lentokapteenit ovat koulukavereitasi ja entisiä leikkikavereitasi, eivätkä he ihmisinä ole mihinkään muuttuneet, etkä sinäkään.

Viimeistään nyt alkaa tajuta ettei ole olemassa mitään suurempaa ihmistahoa, parempaa tietoa, ylempää osaamista. Koko maailman ihmeellinen toiminnantason järjestelmä toimii yhteistyöllä kaikkien meidän keskeneräisten ihmisten kesken, jotka olemme laittaneet aikaamme vuosien ja sukupolvien ajan johonkin toimintaan, josta on sitten kerääntynyt kehitystä.

Samaan aikaan elämä elää ihmisestä huolimatta. Vuodenajat vaihtuvat ja aika lahjomatta kulkee luotettavasti ihmisen pinnantason pyristelyistä piittaamatta, onneksi.

Ja tässäpä se on kaiken merkitys: Ymmärtää pienuutensa mutta kuitenkin toimintansa arvo tässä ihmisten maailmassa. Itsen osalta on keskityttävä hallitsemaan toimintaansa, jotta maailma toimisi kaikille.

Ole sellainen kuin olet ja anna elämän elää sinussa suurempaa kuviotaan, mutta mieti miten toimit, sillä vain siihen voit itse vaikuttaa ja vain sillä on vaikutus.


And suddenly you turn forty and find yourself responsible for everything: Your kids, maybe your elderly parents, yourself, the world peace and economics and direction of development.

Forty, and everybody turns to you for answers. Shit! Adulthood was not freedom but responsibility after all. Ministers, bestseller authors, senior medical staff and captains are your friends from school and former playground buddies, and they have not changed as people. Neither have you.

Then, at the latest, you start realizing that there is no larger direction, no better wisdom within anybody, no higher word. The world’s functioning system is cooperation of us all who have invested our hours regularly in something for years and generations, which has turned into development.

At the same time life lives on, despite of humans. Seasons change and time untouchably and reliably flows, no matter of human struggle or success. Luckily.

And there it is, the meaning of all this: Understanding the smallness of self but the impact of own action in the human world.

Be who you are and let life live its bigger plan in you but take responsibility of your own action, as that is the only part you can effect and the part that has an effect.

One thought on “Elämä elää, ihminen toimii

  1. My toughts exactly! Viimeisen vuoden aikana on valjennut minulle, että mehän tästä menosta täällä vastataan.

Comments are closed.