Beyond you and me

But mom, what is love? Where is it? It is a kiss and a tickle, right?

…My darling,

Love is not an emotion. It is not action, it is not a state.
Love is always present all around the world in the same way,
despite of everything you face.
Love is courage to reveal imperfection,
your most vulnerable state.
Love never lets you down, it does not hurt, it does not kill,
even if human foolishness might.
Love is grand, human small
Love is courage, human fear
Love is silent – it just is.

Love is beyond you and me,
And therefore my dear,
love will never disappear.


Mutta äiti mitä rakkaus on? Missä se on? Se on suukko eikö niin? Ja halaus?

…Kultaseni,

Rakkaus ei ole tunne, ei tekemistä, ei tila.
Rakkaus on kaikkialla maailmassa samanlaisena, ihmisestä riippumatta.
Rakkaus on rohkeutta epätäydellisyyteen ja asettumista haavoittuvimmilleen.
Rakkaus ei petä, ei satu, ei tapa. Sen tekee ihminen.
Rakkaus on suuri, ihminen pieni.
Rakkaus on rohkeus, ihminen pelko.
Rakkaus on rauha – se vain on
eikä sitä tarvitse koskaan katua.

Rakkaus on kaiken tuolla puolen
ja siksi
rakkaus ei koskaan katoa.

4 thoughts on “Beyond you and me

Comments are closed.