Age measures years and nothing else

Lapsen silmin aikuiset ovat viisaita ja vahvoja. Aikuisilta voi pyytää apua asioihin, joita ei itse vielä hallitse: Avaamaan vaikeat lukot, selvittämään riidat ja selittämään matikantehtävät.

Fiksu lapsi vetää nopeasti johtopäätöksen, että niillä, joilla on ikää enemmän on myös viisautta enemmän.

Iän myötä sitä sitten vähän pettyy kun oivaltaa, että ikä itsessään on suuri huijaus. Vuodet eivät automaattisesti viisasta ihmistä.

Ikä ei kerro viisaudesta, eikä oikeastaan yhtään mistään muustakaan. Jos joku osaa jotakin, vaikka johtamista tai maailmanpolitiikkaa, se ei välttämättä tarkoita että hän osaisi parisuhdetta tai puutarhanhoitoa.

Niin, eikä kukaan osaa elämää. Eivätkä kaikki toki edes tahdo olla viisaita.

Iän myötä karttuu tietoa ja kokemusta sen mukaan, kuinka valmis on laittamaan itsensä alttiiksi, menemään tilanteisiin virheidenkin pelossa ja miten ja mitä niistä tahtoo oppia.

Tuon tiedon jäsentely on älykkyyttä.

Viisauteen sen sijaan tarvitaan enemmän kuin ikä, äly ja kokemus. Viisaus on sen kaiken käyttämistä: Aivojen ja sydämen yhteistyötä.


On the eyes of a child, grownups are wise and strong. Grownups can be asked for advice and help in things kids cannot yet master: To open tricky locks, solve quarrels and clarify math problems.

A smart child can easily conclude that those who are older are wiser.

Growing older makes one then realize that age is a grand bluff. Years do not automatically make anybody wiser.

Age tells neither about experience nor about anything else. If someone is good at something, world politics or leadership for instance, it does not mean he would know about gardening or relationships.

Nobody masters life. And not everybody wants to be wise, either.

Information and experience is gathered along time in proportion to how much a person is willing to attend, say yes even in the fear of making mistakes. Experience is built on how and what you want to learn from mistakes.

Structuring that information is intelligence.

Wisdom, however, is more than age, intellect and experience. Wisdom is about using all that. Wisdom is the cooperation of heart and brain.

One thought on “Age measures years and nothing else

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *